AÇA enerji faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 22.04.2016
AÇA'nın enerji alanındaki anahtar faaliyetlerinden biri enerji sektörünün çevresel hususlarla bütünleştirilmesinin izlenmesidir. Her yıl bır dizi 'enerji ve çevre göstergesi' güncellenmekte ve yayımlanmaktadır. AÇA, buna dayanarak, düzenli olarak bir enerji ve çevre raporunun yanı sıra yenilenebilir enerjinin farklı paylaşımından doğabilecek, beklenilen çevresel fayda ve baskılara ilişkin değerlendirmeler yayımlamaktadır.

Enerji- çevre göstergeleri altı politika sorusu etrafında düzenlenmiştir:

  • Enerji kullanımı ve üretiminin çevre üzerinde azaltıcı bir etkisi mi bulunmaktadır?
  • Enerji kullanımı düşüyor mu?
  • Enerji verimliliği hangi hızda artıyor?
  • Daha az kirletici yakıtlara geçiş var mı?
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri hangi hızda uygulamaya konuyor?
  • Çevresel maliyetler ücretlendirme sistemine dahil ediliyor mu?

Göstergeler ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) içinAB sera gazı envanter raporunu hazırlayanve Kyoto Protokolü kapsamında Avrupa'da sera gazı emisyonu eğilimleri ve beklentilerinirapor eden AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin izlenmesi için de önemlidir.

AÇA'nın enerji ve çevre raporu bu önemli hususları bütünleşik bir şekilde analiz etmekte olup — enerji üretimi ve tüketimi, yenilenebilir enerji kaynakları, yeni teknolojiler, enerji verimliliği, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliğini ele almaktadır. Rapor enerji ve çevre göstergelerine dayanmaktadır.

AÇA ayrıca, 2010, 2020 ve 2030'da toplam enerji üretiminin bir bölümü olarak farklı yenilenebilir enerji paylarının yol açması beklenen çevresel fayda ve baskıların değerlendirmelerini de gerçekleştirmektedir. Buna aşağıdakiler dahildir:

  • ulaşım, ısınma ve elektrik için farklı biyokütle kullanımlarından kaynaklanan çevresel fayda ve etkilerin analizi;
  • Avrupa'da mevcut rüzgar enerjisi potansiyelinin, çevre üzerinde daha fazla baskıya sebep olmadan, belirlenmesi.
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100