Enerji

Dili değiştir

Enerji endüstriyel, ticari ve toplumsal refahın geliştirilmesi ve ayrıca kişisel konfor ve refah için de hayati bir öneme sahiptir. Ancak, enerjinin üretimi ve tüketilmesi çevre üzerinde büyük baskılar yaratır: sera gazı ve hava kirletici emisyonu, arazi kullanımı, atık üretimi ve petrol sızıntıları Bu baskılar iklim değişikliğini hızlandırmakta, doğal ekosistemlere ve insanlar tarafından oluşturulan çevreye zarar vermekte ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Daha

Katalog tarama

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin