Ulaşım

Dili değiştir

Ulaşım, AÇA üye ülkelerindeki toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık üçte birinden ve sera gazı emisyonlarının beşte birinden fazlasından sorumludur. Ayrıca, kentsel hava kirliliğinin yanı sıra gürültü sıkıntısının büyük bir kısmından da sorumludur. Bunun yanında, ulaşımın çevre görünümü üzerinde ciddi bir etkisi vardır; doğal alanları, küçük arazi parçalarına bölmekte ve bu durum, hayvanlar ve bitkiler için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Daha

Katalog tarama