sonraki
önceki
öğeler

Hava kirliliği

Avrupa'da hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği seviyelerin oldukça üzerinde seyrediyor ve sağlığımızı önemli biçimde tehdit ediyor. Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan en son hava kalitesi sağlığı değerlendirmesine göre, ince partikül madde konsantrasyonları hakkında DSÖ tavsiyelerine uyulmuş olsaydı AB genelinde 253.000 ölüm önlenebilirdi. Sağlık etkileri hakkındaki yeni tahminlere göre hava kirliliğine maruz kalmak akciğer kanseri, kalp hastalığı, astım ve diyabet gibi belirli hastalıklara sebep oluyor veya bu hastalıkları ağırlaştırıyor.

Bilimsel kanıtlar, çevresel risklerin Avrupa'daki en yaygın ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu olduğunu gösteriyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından bugün yayınlanan bir analiz, çevre ve kalp-damar hastalıkları arasındaki bağlantıya ilişkin genel bir bakış sunarak, kirliliğin, aşırı sıcaklıkların ve diğer çevresel risklerin ele alınmasının, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere hastalık yükünü azaltmak adına uygun maliyetli eylemler olduğunu vurguluyor.

Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan hava kalitesi değerlendirmelerine göre, çocukların ve gençlerin sağlığını hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden korumak için daha fazla şey yapılması gerekiyor. Hava kirliliği, Avrupa'da 18 yaşın altındaki kişilerde yılda 1.200'den fazla erken ölüme neden olmakta ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde hastalık riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki iyileşmelere rağmen, birçok Avrupa ülkesindeki, özellikle Orta Doğu Avrupa ve İtalya'daki önemli hava kirleticilerinin seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık temelli kılavuz ilkelerinin üzerinde kalmaktadır.

Katalog tarama