Athrú i dtreo na hinbhuanaitheachta

Change language

Sa tuarascáil shuaitheanta a fhoilsíonn an EEA gach cúig bliana, SOER 2015, d’ainneoin an dul chun cinn atá déanta le fiche nó tríocha bliain anuas, fuarthas go bhfuil cúis imní ann d’ionchas comhshaoil na hEorpa. I bhfianaise a dhomhandaithe agus a shistéamaí is atá na dúshláin comhshaoil atá romhainn, caithfear cuspóirí fadtéarmacha an AE maidir le hinbhuanaitheacht a athrú ó bhonn i gcroíchórais na sochaí, go háirithe iad siúd a bhaineann le bia, fuinneamh, soghluaisteacht agus an timpeallacht thógtha. More

Browse catalogue

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us