An Ithir

Change language

Tá an ithir mar bhonn is mar thaca le 90% de tháirgeadh bia, beathú agus breosla, agus cuireann sé amhábhar ar fáil do ghníomhaíochtaí éagsúla, idir ghairneoireacht agus an earnáil tógála. Tá an ithir ríthábhachtach chun sláinte an éiceachórais a chinntiú: íonaíonn agus rialaíonn sí an t-uisce, agus feidhmíonn sí mar inneall do thimthriallta cothaithigh agus is taisce do ghéinte agus speicis í. Is linn dé-ocsaíd charbóin dhomhanda í, agus tá ról tábhachtach aici chun moill a chur ar an athrú aeráide agus a n-iarmhairtí. Ina theannta sin, fágtar iarsmaí den am atá thart ann inti, agus dá bhrí sin is cuid thábhachtach dár n-oidhreacht chultúrtha í.

Browse catalogue