Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-04-22
Miljöbyråns analyser om avfall och materiella resurser syftar till att stödja utvecklingen av politik för hållbar konsumtion och produktion, inklusive tillämpningen av temainriktade strategier om hållbar användning av naturtillgångar och om förebyggande och återvinning av avfall. Verksamheten består bland annat av att övervaka och ta fram indikatorer, utvärdera effektiviteten i avfalls- och resurspolitiken och identifiera bästa praxis.

Miljöbyråns arbete rörande avfall och materiella resurser består bland annat av följande:

Miljöbyråns grupp för hållbar konsumtion och produktion leder byråns arbete om avfall och materiella resurser. Verksamheten genomförs i samarbete med miljöbyråns europeiska ämnescentrum för hållbar konsumtion och produktion (ETC/SCP) och tillsammans med miljöbyråns ländernätverk (Eionet). Eurostat samlar in data om avfall och från och med 2008 kommer de att stå värd för centra för miljödata rörande resurser, produkter och avfall.

 

Dokumentåtgärder