Övriga frågor

Ändra språk
utgått
This page was archived on 2016-07-13 with reason: No more updates will be done

Många miljöproblem passar inte helt in i tydliga kategorier – eller så passar de in i för många. Det här avsnittet tar upp vitt skilda områden, som miljöeffekterna av naturkatastrofer (översvämningar, vulkanutbrott o.s.v.), stora olyckshändelser i industrin, frisläppandet av genetiskt modifierade organismer med mera. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100