nästa
föregående
poster

Övriga frågor

Exponering för luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning, asbest, vissa kemikalier och andra föroreningar ligger bakom över 10 procent av samtliga cancerfall i Europa enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som offentliggjordes idag. Den goda nyheten är att dessa risker kan förebyggas.

Publicerad: 2021-03-01

Bistå med data och kunskapsunderlag för att nå Europas miljö- och klimatmål

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder