nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Var kan jag hitta data om växthusgaser efter källa och land?

HelpCenter FAQ

Data om utsläpp och upptag av växthusgaser, som rapporteras av EEA:s medlemsländer till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och till EU/EES enligt EU:s övervakningsmekanism för växthusgaser (EU:s medlemsstater), är tillgängliga via EEA:s webbtjänst om växthusgaser. Webbtjänsten visar de senaste utsläppen, som rapporterats i årliga inventeringar av växthusgaser. Användare kan filtrera data efter land, sektor, år och växthusgas. De fullständiga inventeringsrapporterna från EU till UNFCCC, som ligger till grund för de utsläppsdata som visas i denna tjänst, är tillgängliga på EEA:s sida för inventeringar av växthusgaser.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder