nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur påverkas min hälsa och mitt välbefinnande av klimatförändringarna?

HelpCenter FAQ
Förändrade klimatförhållanden, särskilt höga temperaturer och värmeböljor, hotar människors hälsa och välbefinnande i Europa på flera olika sätt.

I EEA:s rapport Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases (klimatförändringar hotar hälsa och välbefinnande i Europa: fokus på värme och infektionssjukdomar) beskrivs det hot som ihållande höga temperaturer utgör och hur dessa leder till ett större antal dödsfall och minskad arbetsproduktivitet. Under värmeböljor rapporteras fler dödsfall till följd av hjärt- och luftvägssjukdomar, särskilt bland sårbara grupper, och effekterna förvärras av den urbana värmeö-effekten.

Klimatkänsliga infektionssjukdomar är ett annat framväxande hot. Klimatförhållandena blir alltmer gynnsamma för uppkomst och spridning av klimatkänsliga infektionssjukdomar såsom malaria, denguefeber och West Nile-feber. Sådana förhållanden leder även till ökad risk för spridning till områden i Europa som tidigare var befriade från sådana sjukdomar. Lokala utbrott ökar på grund av en längre smittperiod och en större utbredning av smittbärare.

Det krävs lämpliga och omedelbara åtgärder för att minska värmens effekter på hälsan.  

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Miljö och hälsa
Dokumentåtgärder