nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur påverkar luftföroreningarna min hälsa?

HelpCenter FAQ

Luftföroreningar är en av de främsta orsakerna till förtida dödsfall och sjukdom och utgör den enskilt största miljörelaterade hälsorisken i Europa. Hjärtsjukdom och stroke är de vanligaste skälen till förtida dödsfall som relateras till luftföroreningar, följda av lungsjukdomar och lungcancer.

 

Luftföroreningarnas effekt på hälsan beror inte bara på exponering utan även på människors sårbarhet. Sårbarheten för luftföroreningarnas effekter kan tillta med ålder, befintligt hälsotillstånd eller särskilda beteenden. Du kan hitta mer information i vår rapport Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe (inte översatt till svenska).

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Luftföroreningar
Dokumentåtgärder