nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur effektiv är reningen av avloppsvatten från tätbebyggelse när det gäller att minska vattenföroreningarna?

HelpCenter FAQ

Det är enkelt att ta vatten för givet. Rent vatten kommer ur kranen, vi använder vattnet, och sedan försvinner det ”smutsiga” vattnet ner i avloppet. Uppsamling och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse är central för skyddet av människors hälsa och miljön, eftersom vattnet som lämnar våra hem, skolor och arbetsplatser är kontaminerat av organiskt material och näringsämnen. Om det släpps ut i vattendragen kan dessa föroreningar göra floderna obeboeliga för fiskar och ryggradslösa djur eller ge en kraftig tillväxt av växter och alger.

 

Den utbredda introduktionen av reningssystem för avloppsvatten under 1900-talet har bidragit avsevärt till förbättringen av människors hälsa och miljökvaliteten. För de flesta europeiska städer gäller att avloppsvatten samlas upp, transporteras och behandlas vid en anläggning för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, där komponenter som är skadliga för miljön och människors hälsa avlägsnas innan vattnet återförs till naturen igen. 

 

Mer information om hur rening av avloppsvatten fungerar finns i vår sammanfattning Urban waste water treatment for 21st century challenges (inte översatt till svenska). Dessutom finns kartor över reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse,  data viewers och en databas. I rapporten Industrial waste water treatment — pressures on Europe’s environment (inte översatt till svenska) analyseras de senaste uppgifterna om industriutsläpp i vattenförekomster, avloppssystem och reningsverk.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Industri
Dokumentåtgärder