Trajnostni prehod

Spremeni jezik

Evropska agencija za okolje (EEA) je v svojem petletnem vodilnem poročilu Stanje in napovedi 2015 (SOER 2015) ugotovila, da so napovedi za evropsko okolje kljub izboljšanju v zadnjih desetletjih zaskrbljujoče. Prihodnji svetovni in sistemski okoljski izzivi kažejo, da bodo za doseganje dolgoročnih ciljev EU glede trajnostnega razvoja potrebne korenite spremembe v ključnih družbenih sistemih, zlasti tistih, ki so povezani s hrano, energijo, mobilnostjo in pozidavo okolja. Več

Brskanje kataloga

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas