naslednji
prejšnji
zadetki

Prebivalstvo in gospodarstvo

Po podatkih danes objavljenega informativnega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) evropska mestna središča državljanom ponujajo priložnosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v vlogi proizvajalcev-odjemalcev energije. Mesta imajo lahko ključno vlogo pri prehodu Evrope na nizkoogljično prihodnost. S spodbujanjem mestnih proizvajalcev-odjemalcev energije lahko pripomoremo k pospešitvi tega procesa.

Objavljeno: 04.11.2023

V več ocenah agencije EEA je povezava med okoljem in dobrim počutjem zelo jasna. Kljub napredku v zadnjih desetletjih onesnaževanje in druga okoljska tveganja še naprej škodujejo zdravju ljudi v Evropi, medtem ko lahko izboljšanje stanja okolja in ublažitev podnebnih sprememb ustvarita neposredne in posredne koristi za vse v Evropi.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta