Okvir energetske politike

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 22.04.2016
Politični dogodki v zadnjih letih so pripeljali do premika glavne pozornosti politike k okoljski trajnosti, konkurenčnosti in varnosti oskrbe z energijo. Stalna javna razprava o obnovljivih virih energije, novih tehnologijah, energetski učinkovitosti, emisijah toplogrednih plinov in podnebnih spremembah je tudi energetiko postavila na vrh politične agende na evropski in svetovni ravni.

Januarja 2007 je Evropska komisija predlagala celovit sveženj pravil na področjih energije in podnebnih sprememb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Cilj energetskega svežnja je bila vzpostavitev nove energetske politike za Evropo za boj proti podnebnim spremembam ter spodbujanje energetske varnosti in konkurenčnosti EU.

Sveženj temelji na treh glavnih stebrih:

  • resničnem notranjem energetskem trgu. Cilj je uporabnikom energije omogočiti prave izbire in spodbuditi potrebne obsežne naložbe v energetiko. Od 1. julija 2007 lahko evropski državljani svobodno izbirajo dobavitelja električne energije in plina. Evropska komisija bo morala zagotoviti pošteno in dinamično konkurenco v vseh državah članicah;
  • spodbujanju premika k energiji z majhnimi emisijami ogljika. Cilj je ohraniti položaj EU kot vodilne svetovne sile na področju obnovljive energije, pri čemer se predlaga, da se vsaj 20 % energetskih potreb EU do leta 2020 pokriva z obnovljivimi viri energije;
  • energetski učinkovitosti. Cilj je prihraniti 20 % porabe primarne energije do leta 2020, kar podpira prejšnji cilj Komisije. Poleg tega predlaga tudi povečanje uporabe z gorivom varčnih vozil za promet, strožje standarde in boljše označevanje naprav, izboljšano energetsko učinkovitost obstoječih zgradb v EU ter izboljšano učinkovitost proizvodnje toplote in električne energije, prenosa in distribucije.

Evropski svet je marca 2007 sprejel večino teh predlogov in se dogovoril o ukrepih za razvoj trajnostne integrirane evropske podnebne in energijske politike. Iz tega izhajajoča politika si prizadeva izpolniti naslednje tri cilje:

  • povečanje varnosti oskrbe;
  • zagotavljanje konkurenčnosti evropskih gospodarstev in razpoložljivost cenovno sprejemljive energije;
  • spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam.

Evropski svet je marca 2007 za dosego teh ciljev sprejel celovit energetski akcijski načrt za obdobje 2007–2009, ki zajema prednostne ukrepe na področjih: notranji trg za plin in elektriko, varnost oskrbe, mednarodna energetska politika, energetska učinkovitost in obnovljive vrste energije ter energetske tehnologije.

Evropska komisija je januarja 2008 predstavila nadaljnje predloge za boj proti podnebnim spremembam in spodbujanje obnovljive energije, vključno s pravno izvršljivimi cilji za države članice.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100