Energetske dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 22.04.2016
Ena izmed ključnih dejavnosti agencije EEA na področju energije je spremljanje vključevanja okoljskih premislekov v energetski sektor. Letno se posodablja in objavlja niz „energetskih in okoljskih kazalnikov“. Na tej podlagi agencija EEA redno objavlja poročilo o energiji in okolju ter ocene pričakovanih okoljskih koristi in pritiskov iz različnih deležev obnovljive energije.

< Kazalniki o energiji in okolju so organizirani glede na šest političnih vprašanj:

  • Ali se vpliv porabe in proizvodnje energije na okolje zmanjšuje?
  • Ali se poraba energije zmanjšuje?
  • Kako hitro se povečuje energetska učinkovitost?
  • Obstaja premik k gorivom, ki manj onesnažujejo?
  • Kako hitro se izvajajo tehnologije obnovljive energije?
  • Se okoljski stroški bolje vključujejo v cenovni sistem?

Kazalniki so pomembni tudi za spremljanje strategije EU za trajnostni razvoj, pripravo poročila EU o popisu toplogrednih plinov za Okvirno konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC) in poročanje o gibanju in projekcijah emisij toplogrednih plinov v Evropi na podlagi Kjotskega protokola.

Vporočilu agencije EEA o energiji in okolju so celostno analizirana ta pomembna vprašanja, pri čemer so obravnavani proizvodnja in poraba energije, obnovljivi viri energije, nove tehnologije, energetska učinkovitost, emisije toplogrednih plinov in podnebne spremembe. Poročilo temelji na nizu energetskih in okoljskih kazalnikov.

Agencija EEA ocenjuje tudi okoljske koristi in pritiske, za katere se pričakuje, da bodo nastali iz različnih deležev obnovljive energije kot del skupne proizvodnje energije v letih 2010, 2020 in 2030. To vključuje:

  • analizo okoljskih koristi in vplivov iz različnih vrst uporabe biomase za promet, ogrevanje in električno energijo;
  • opredelitev zmožnosti energije vetra, ki je na voljo v Evropi, brez ustvarjanja dodatnih pritiskov na okolje.
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100