Programska oprema agencije EEA za prijavo CMS najbolje deluje na naslednjih brskalnikih: