Programska oprema agencije EEA za prijavo CMS najbolje deluje na naslednjih brskalnikih:

Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100