Mestské prostredie

Zmeniť jazyk
expirovala
This page was archived on 22. 02. 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Európa je Úniou miest, približne 75 % populácie EÚ si ako svoje bydlisko vybralo mestské oblasti. Vplyv urbanizácie však presahuje hranice miest. Európania prijali mestský životný štýl a využívajú výdobytky mesta, ako sú služby v oblasti kultúry, vzdelávania alebo zdravotníctva. Mestá sú síce motormi hospodárstva Európy a tvorcami jej blaha, sú však veľmi závislé od mimomestských oblastí, keď chcú uspokojiť svoj dopyt po zdrojoch, ako sú energia, voda, potraviny, a zbaviť sa odpadu a emisií. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás