Environmentálne scenáre

Zmeniť jazyk
expirovala
This page was archived on 24. 02. 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Problémy, k akým patria klimatické zmeny, pokles biodiverzity a využívanie prírodných zdrojov, majú dlhodobé dôsledky, ktoré vyžadujú dlhodobé politické riešenia. Na prijímanie informovaných strategických rozhodnutí sa musíme pokúsiť predpovedať, aké úlohy nás čakajú, a využiť prebiehajúce, vznikajúce a skryté trendy. Ak chceme naozaj riešiť trvalú udržateľnosť Európy, musíme podnikať kroky mimo dvoch legislatívnych cyklov a ďalšie kroky. Dlhodobý výhľad do budúcnosti však vyžaduje otvorenú myseľ: kľúčové výzvy, ktorým Európa čelí, sa môžu v budúcnosti výrazne zmeniť. Environmentálne scenáre, perspektívy a ďalšie druhy pokrokových štúdií nám pomáhajú riešiť neprepojenosť a neistoty budúcich trendov a navrhovať lepšie politiky, ktoré prejdú skúškou času. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100