Prechody smerom k udržateľnosti

Zmeniť jazyk

Agentúra EEA vo svojej hlavnej správe SOER 2015, ktorá sa uverejňuje každých 5 rokov, dospela k záveru, že environmentálny výhľad Európy je znepokojivý, a to aj napriek zlepšeniam v posledných desaťročiach. Globalizovaná a systémová povaha environmentálnych problémov, ktoré nás čakajú, znamená, že na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti dlhodobej udržateľnosti bude potrebná zásadná zmena základných spoločenských systémov, najmä tých, ktoré sa týkajú potravín, energetiky, mobility a zastavaného prostredia. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás