Prírodné zdroje

Zmeniť jazyk
expirovala
This page was archived on 31. 08. 2016 with reason: No more updates will be done

Prírodné zdroje Zeme sú životne dôležité na prežitie a vývoj ľudstva. Niektoré z týchto zdrojov, napríklad nerastné suroviny, živočíšne druhy a biotopy, sú konečné – keď sa vyčerpajú alebo zničia, stratia sa navždy. Iné, napríklad vzduch, voda a drevo, sú obnoviteľné – hoci sa vo všeobecnosti spoliehame na to, že prírodné systémy Zeme zabezpečia ich opätovný rast, obnovenie a vyčistenie za nás. Hoci sa mnoho vplyvov nadmerného využívania zdrojov pociťuje na miestnej úrovni, čoraz vyššia nezávislosť národov a medzinárodný obchod s prírodnými zdrojmi spôsobujú, že ich správa sa stáva celosvetovou otázkou. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás