ďalej
späť
body

Biodiverzita – ekosystémy

Robíte dobré fotografie? Radi trávite čas v prírode? Ak je vaša odpoveď na obidve otázky „áno“, možno máte šancu vyhrať jednu z peňažných cien v novej fotografickej súťaži Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom „Well with Nature“. Svoje najlepšie fotografie nám pošlite do 1. októbra 2022.

Z práce Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a iných posúdení vyplynulo, že európske ekosystémy sú vážne ohrozené. Stáročia využívania natrvalo poznačili prírodu v Európe a väčšina chránených biotopov a druhov sa nenachádza v dobrom stave ochrany. V správe Signály EEA 2021 je uvedený prehľad problémov, ktorým príroda v Európe čelí, a poukazuje sa na stratégie na zvrátenie tejto situácie.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu