ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako sa môžem uchádzať o miesto v EEA?

HelpCenter FAQ

Všetky voľné pracovné miesta v EEA sa zverejňujú na webovom sídle EEA, v časti nábor zamestnancov. Upozorňujeme, že agentúra posudzuje len žiadosti týkajúce sa voľných pracovných miest zverejnených na tomto webovom sídle. Agentúra nemôže posudzovať nevyžiadané žiadosti, ktoré dostane poštou alebo e-mailom. Ďalšie informácie získate na adrese: Recruitment.Enquiries@eea.europa.eu.

Permalinks

Akcie dokumentu