ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako môžem podať sťažnosť na úrovni EÚ?

HelpCenter FAQ

V súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva je Európska komisia zodpovedná za správne uplatňovanie práva Európskeho spoločenstva. Ktokoľvek môže predložiť Európskej komisii sťažnosť na členský štát EÚ týkajúcu sa akéhokoľvek opatrenia, ktoré sa považuje za nezlučiteľné s právom Spoločenstva. Aby však sťažnosť bola prípustná, musí sa týkať porušenia práva Spoločenstva členským štátom. Ďalšie informácie nájdete na týchto webových stránkach: Ako podať sťažnosť na úrovni EÚ? a Sťažnosti, petície a ďalšie zdroje informácií o porušovaní práva.

Upozorňujeme, že v prvom rade by ste mali vždy kontaktovať miestne, regionálne a/alebo vnútroštátne orgány.

Permalinks

Akcie dokumentu