ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aké nebezpečenstvá vyplývajú z chemického znečistenia európskych vôd?

HelpCenter FAQ

Chemikálie sú súčasťou našich každodenných životov, pričom každý deň sa ich použijú tisíce. Niektoré chemikálie však predstavujú riziko pre rastliny a zvieratá, ktoré žijú vo vode, ako aj pre zvieratá, pre ktoré sú potravou, a pre ľudí. Niektoré tieto riziká sú známe už desaťročia, ale pravidelne sa objavujú nové riziká. 

Ľudia sa týmto nebezpečným chemikáliám, ktoré sami vyrobili, môžu vystaviť prostredníctvom požitia kontaminovanej vody alebo morských plodov alebo prostredníctvom kúpania. V závislosti od stupňa vystavenia môžu následné účinky viesť k celej škále chronických ochorení, ako je napríklad rakovina. Náš brífing o vplyve pesticídov na ľudské zdravie a ekosystém poskytuje kľúčové informácie o používaní pesticídov a ich vplyvoch.

Chemikálie majú takisto negatívny vplyv na morské ekosystémy, pričom obmedzujú služby, ktoré môžu ponúkať ľuďom a hospodárstvu, a ničia prirodzenú rovnováhu týchto ekosystémov. 

Ďalšie informácie nájdete v správe EEA o Chemických látkach v európskych vodách alebo v našom brífingu o Riadení systémového používania chemických látok v Európe.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu