Contextul politicii energetice

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-04-22
Evenimentele politice din ultimii ani au condus la o schimbare în obiectivul politicii, spre durabilitate ecologică, competitivitatea şi securitatea rezervelor de energie. Dezbaterea publică în curs în jurul surselor de energie regenerabilă, a noilor tehnologii, a eficienţei energetice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a schimbărilor climatice a plasat şi energia pe prima pagină a agendei politicie, atât în Europa, cât şi la nivel global.

În ianuarie 2007, Comisia Europeană a propus un pachet integrat de măsuri privind energia şi schimbările climatice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Pachetul privind energia are drept scop stabilirea unei noi politici energetice pentru Europa menită să combată schimbările climatice şi să stimuleze securitatea şi competitivitatea sectorului energetic al UE.

Acest pachet de măsuri se bazează pe trei piloni importanţi:

  • O adevărată piaţă energetică internă. Scopul este de a oferi utilizatorilor de energie o alegere reală şi de a încuraja investiţiile imense necesare în sectorul energetic. De la 1 iulie 2007, toţi cetăţenii europeni au reuşit să-şi aleagă liber furnizorul de electricitate şi gaz. Comisia Europeană va trebui să asigure o concurenţă corectă şi dinamică în toate statele membre.
  • Accelerarea trecerii la energia cu nivel scăzut de carbon. Obiectivul este de a menţine poziţia UE ca lider mondial în domeniul surselor energetice regenerabile, propunând ca cel puţin 20% din necesarul de energie al UE să fie acoperit de sursele de energie regenerabilă până în 2020.
  • Eficienţa energetică. Obiectivul este de a economisi 20% din totalul consumului de energie primară până în 2020, reluând un obiectiv anterior al Comisiei. Aceasta propune, de asemenea, creşterea utilizării vehiculelor cu combustibil eficient pentru transport; standarde mai stricte şi o etichetare mai eficientă a aparatelor electrice; îmbunătăţirea performanţelor energetice ale clădirilor actuale din UE; şi o eficienţă mai mare a generării, transmiterii şi distribuţiei de căldură şi electricitate.

În martie 2007, Consiliul European a acceptat majoritatea acestor propuneri şi a convenit asupra unor acţiuni de dezvoltare a unei politici integrate europene durabile privind energia şi schimbările climatice. Politica rezultată urmăreşte atingerea următoarelor trei obiective:

  • Sporirea siguranţei aprovizionării;
  • Asigurarea competitivităţii economiilor europene şi a disponibilităţii unei energii accesibile;
  • Promovarea unui mediu durabil şi combaterea schimbărilor climatice.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, în martie 2007, Consiliul European a adoptat un plan complex de acţiune privind energia pentru perioada 2007-2009, care cuprinde acţiuni prioritare în următoarele domenii: o piaţă internă a gazelor şi energiei electrice; securitatea rezervelor; politica energetică internaţională; eficienţa energetică şi energiile regenerabile; şi tehnologiile energetice.

În ianuarie 2008, Comisia Europeană a prezentat şi alte propuneri de combatere a schimbărilor climatice şi de promovare a energiei regenerabile, inclusiv obiective cu caracter executoriu pentru statele membre.

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100