Activităţile AEM în domeniul energetic

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-04-22
Una dintre activităţile principale ale AEM în domeniul energetic este monitorizarea integrării consideraţiilor de mediu în sectorul energetic. O serie de „indicatori de mediu şi energetici” sunt actualizaţi şi publicaţi anual. Pe baza acestora, AEM publică în mod regulat un raport de mediu si energie şi totodată evaluări ale beneficiilor şi presiunilor asupra mediului estimate şi provenite din diferite surse ale energiei regenerabile.

Indicatorii de mediu şi energie sunt organizaţi în jurul a şase întrebări politice:

  • Utilizarea şi producţia de energie au un impact în scădere asupra mediului?
  • Utilizarea energiei se află în scădere?
  • Cât de rapid creşte eficienţa energetică?
  • Există o trecere la combustibili mai puţin poluanţi?
  • Cât de repede sunt aplicate tehnologiile în domeniul energiei regenerabile?
  • Costurile de mediu sunt încorporate mai bine în sistemul de stabilire a preţurilor?

Indicatorii sunt, de asemenea, importanţi pentru monitorizarea strategiei de dezvoltare durabilă a UE, pregătirea raportului privind inventarul gazelor cu efect de seră din UE pentru Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC) şi raportarea privind tendinţele şi estimările referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră în Europa conform Protocolului de la Kyoto.

Raportul de mediu şi energie al AEM analizează aceste chestiuni relevante într-un mod integrat - abordând producerea şi consumul de energie, sursele de energie regenerabilă, noile tehnologii, eficicienţa energetică, emisiile de gaze cu efect de seră şi schimbările climatice. Raportul se bazează pe un set de indicatori de mediu şi energie.

AEM realizează şi evaluări ale beneficiilor şi presiunilor asupra mediului care sunt preconizate să se producă din diverse surse de energie regenerabile ca o proporţie din producţia totală de energie, în 2010, 2020 şi 2030. Aici se include:

  • analiza beneficiilor şi impacturilor ecologice determinate de diverse utilizări ale biomasei pentru transport, energie termică şi electricitate;
  • identificarea potenţialului energiei eoliane care este disponibil în Europa fără a exercita presiuni suplimentare asupra mediului.
Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100