Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-04-22
Oceny prowadzone przez Europejską Agencję Środowiska w dziedzinie odpadów i zasobów materiałowych mają na celu opracowanie polityki zrównoważonej konsumpcji i produkcji, w tym wdrożenie strategii tematycznych w sprawie zrównoważonego zużywania zasobów naturalnych oraz prewencji i recyklingu odpadów. Działania obejmują monitorowanie i opracowywanie wskaźników, ocenę skuteczności polityki w zakresie odpadów i zasobów oraz wybór najlepszych praktyk.

Prace Agencji w zakresie odpadów i zasobów materiałowych obejmują:

Pracom Agencji nad odpadami i zasobami materiałowymi przewodzi zespół ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji przez nią powołany. Działania są prowadzone w ramach współpracy z Europejskim Centrum Tematycznym ds. Gospodarowania Zasobami i Odpadami (ETC/SCP) oraz krajową siecią partnerską Agencji (Eionet). Eurostat gromadzi dane o odpadach, a od 2008 r. będzie administrował centrami danych środowiskowych na temat zasobów, produktów i odpadów.

 

Akcje Dokumentu