Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-04-22
Oceny prowadzone przez Europejską Agencję Środowiska w dziedzinie odpadów i zasobów materiałowych mają na celu opracowanie polityki zrównoważonej konsumpcji i produkcji, w tym wdrożenie strategii tematycznych w sprawie zrównoważonego zużywania zasobów naturalnych oraz prewencji i recyklingu odpadów. Działania obejmują monitorowanie i opracowywanie wskaźników, ocenę skuteczności polityki w zakresie odpadów i zasobów oraz wybór najlepszych praktyk.

Prace Agencji w zakresie odpadów i zasobów materiałowych obejmują:

Pracom Agencji nad odpadami i zasobami materiałowymi przewodzi zespół ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji przez nią powołany. Działania są prowadzone w ramach współpracy z Europejskim Centrum Tematycznym ds. Gospodarowania Zasobami i Odpadami (ETC/SCP) oraz krajową siecią partnerską Agencji (Eionet). Eurostat gromadzi dane o odpadach, a od 2008 r. będzie administrował centrami danych środowiskowych na temat zasobów, produktów i odpadów.

 

Akcje Dokumentu
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100