Technologie ekologiczne

Zmień język:
wygasł
This content has been archived on 2016-09-01, reason: No more updates will be done

Europa jest światowym liderem technologii ekologicznych. Branże ekologiczne w UE, zatrudniające ponad dwa miliony osób, stanowią jedną trzecią globalnego rynku, odnotowując corocznie 5-procentowy wzrost. Podstawowymi barierami, które uniemożliwiają wykorzystanie tych możliwości, nadal pozostają dotacje szkodliwe z punktu widzenia ochrony środowiska oraz brak finansowych zachęt do innowacji ekologicznych. Wejście w erę bezemisyjnej gospodarki na całym kontynencie zależy od kombinacji działań obejmujących wszystkie segmenty społeczeństwa: od rządów po naukowców, przedsiębiorstwa i poszczególnych obywateli. More

Key facts and messages

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100