Zasoby naturalne

Zmień język:
wygasł
This page was archived on 2016-08-31 with reason: No more updates will be done

Naturalne zasoby Ziemi mają zasadnicze znaczenie dla przetrwania i rozwoju populacji ludzkiej. Zapasy niektórych z tych zasobów, takich jak minerały, gatunki i siedliska są ograniczone – kiedy się wyczerpią lub zostaną zniszczone, znikną na zawsze. Inne, takie jak woda, powietrze i drewno, są odnawialne – choć ogólnie odnowienie tych zasobów, ich regenerację i oczyszczanie pozostawiamy naturalnym systemom Ziemi. Pomimo wielu odczuwanych w skali lokalnej skutków nadmiernej eksploatacji coraz większa współzależność państw od siebie i międzynarodowy handel zasobami naturalnymi sprawiają, że gospodarowanie nimi zyskało wymiar globalny. Więcej

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania