Konsumpcja gospodarstw domowych

Zmień język:
wygasł
This page was archived on 2016-09-01 with reason: No more updates will be done

Poznanie wzorców konsumpcyjnych gospodarstw domowych wiąże się ze zrozumieniem ludzkich zachowań. Wzorce konsumpcyjne w Europie są zupełnie różne od tych, jakie obserwowano 50 lat temu. Do ważnych czynników, które sterują zachowaniami konsumpcyjnymi, należą rosnące dochody, globalizacja gospodarki, przełomowe osiągnięcia technologiczne (takie jak Internet i telefony komórkowe), zmniejszająca się wielkość gospodarstw domowych, starzenie się ludności, a także zwyczaje i kultura. Więcej

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100