Kontekst polityki energetycznej

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-04-22
Wydarzenia polityczne ubiegłych lat spowodowały zmianę orientacji politycznej w kierunku osiągnięcia równowagi ekologicznej, konkurencyjności oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Także trwająca debata publiczna nad odnawialnymi źródłami energii, nowymi technologiami, efektywnością energetyczną, emisją gazów cieplarnianych i zmianami klimatu umiejscowiła kwestie energii w programie politycznym na wysokiej pozycji, zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

Z myślą o zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych, w styczniu 2007 r. Komisja Europejska zaproponowała zintegrowany pakiet w zakresie energetyki i zmian klimatu. Pakiet energetyczny miał na celu ustanowienie nowej europejskiej polityki energetycznej, której zadaniem byłoby przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności UE.

Konstrukcja pakietu opiera się na trzech głównych filarach:

 • Prawdziwy wewnętrzny rynek energetyczny. To zamierzenie ma dać użytkownikom energii realny wybór i przyciągnąć ogromne inwestycje niezbędne w energetyce. Od 1 stycznia 2007 r. wszyscy obywatele europejscy mogą swobodnie wybierać dostawcę energii elektrycznej i gazu. Komisja Europejska musi zapewnić uczciwą i dynamiczną konkurencję we wszystkich państwach członkowskich.
 • Szybsze wprowadzanie niskowęglowych systemów energetycznych Celem jest utrzymanie przez UE pozycji światowego lidera energii odnawialnych. Proponuje się, aby do 2020 r. co najmniej 20% potrzeb energetycznych w Unii było zaspokajanych z odnawialnych źródeł energii.
 • Efektywność energetyczna. To zamierzenie, podtrzymujące cel wcześniej wyznaczony przez Komisję, ma spowodować 20-procentowe oszczędności w zużywaniu energii pierwotnej do 2020 r. Dodatkowo proponuje się szersze zastosowanie pojazdów zużywających mniej paliwa w transporcie, bardziej surowych norm i lepszych oznakowań na urządzeniach, poprawę wydajności energetycznej istniejących budynków w UE oraz zwiększenie efektywności wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.

W marcu 2007 r. Rada Europejska przyjęła większość z tych propozycji oraz uzgodniła działania mające doprowadzić do opracowania zrównoważonej europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Wynikowa polityka realizuje następujące trzy cele:

 • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii;
 • zapewnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki i dostępności energii po przystępnej cenie;
 • promowanie równowagi ekologicznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
 • Europejska Agencja Środowiska (EEA)
  Kongens Nytorv 6
  1050 Kopenhaga K
  Dania
  Telefon: +45 3336 7100