następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jak EEA przetwarza dane osobowe?

HelpCenter FAQ

Europejska Agencja Środowiska wdraża politykę ochrony danych, w której określono wytyczne dotyczące sposobu, w jaki Agencja przetwarza dane osobowe. Przepisy te gwarantują przetwarzanie danych osobowych w sposób przejrzysty, w pełnej zgodności z właściwymi ramami prawnymi dotyczącymi ochrony danych w instytucjach i organach UE. Dla każdego procesu i operacji, w ramach których gromadzone są dane osobowe, sporządzono szczegółowe oświadczenia o ochronie prywatności, a odpowiedzialni za dany proces przetwarzania administratorzy danych, jak również urząd ochrony danych, ściśle monitorują te oświadczenia.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez EEA oraz możliwości korzystania z przysługujących praw, takich jak prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo do dostępu do własnych danych osobowych i/lub prawo do sprostowania błędnych lub niekompletnych danych, prosimy odwiedzić naszą stroną internetową poświęconą ochronie danych.

Permalinks

Tagi

w kategorii:
w kategorii: Ochrona danych
Akcje Dokumentu