neste
forrige
elementer

Bymiljø

Avfallsproduksjonen vokser i de fleste europeiske land og EU som en helhet, men med et lavere tempo enn økonomien. I henhold til en nylig rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) er det imidlertid ingen tegn til at det overordnede målet om en reduksjon av den totale produksjonen av avfall er i nærheten av å bli oppnådd. Rapportens funn fremhever muligheter for mer effektivt forebygging av avfall, med særlig fokus på tekstiler.

Bla katalog

Dokumenter handlinger