Miljøteknologi

Endre språk
utløpt
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done

Europa er verdensledende innenfor miljøeffektive teknologier. EUs miljøindustri, som har mer enn to millioner ansatte, står for om lag en tredjedel av det globale markedet og vokser med rundt 5 % i året. Mulighetene som disse industriene tilbyr, utnyttes imidlertid fortsatt ikke fullt ut, da hindringene er mange, spesielt i form av miljøskadelige subsidier og fravær av økonomiske insentiver til miljøinnovasjon. Skal vi ta skrittet inn i en tidsalder hvor en bærekraftig økonomi med nullutslipp er rådende over hele kontinentet, er vi avhengig av en kombinasjon av tiltak som involverer alle lag av samfunnet – fra myndigheter og forskere til bedrifter og den enkelte borger. More

Key facts and messages

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100