Miljøscenarier

Endre språk
utløpt
This page was archived on 24.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Problemer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bruk av naturressurser har langsiktige implikasjoner som krever langsiktige politiske løsninger. For å ta velinformerte strategiske beslutninger må vi forsøke å foregripe det som er i vente, og få en forståelse for utviklinger som er pågående, i ferd med å oppstå og latente. Hvis vi ønsker å tilnærme oss Europas bærekraft på en seriøs måte, må vi ha et perspektiv som favner lenger enn to valgsykluser. Et langsiktig perspektiv krever imidlertid et åpent sinn: De viktigste utfordringene Europa står overfor, kan endre seg betydelig med tiden. Miljøscenarier, miljøutsikter og andre former for framtidsrettede studier hjelper oss å gripe fatt i diskontinuiteten og usikkerheten med hensyn til framtidige utviklinger og utforme robust politikk som kan bestå tidens test. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100