neste
forrige
elementer

Miljøscenarier

I henhold til en orientering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble offentliggjort i dag, gir Europas urbane sentre beboerne muligheter til å produsere fornybar energi som prosumenter. Byene kan spille en nøkkelrolle i Europas skifte til en lavkarbonbasert fremtid. Ved å legge forholdene til rette for urban prosumpsjon kan denne prosessen akselereres.

Bla katalog

Dokumenter handlinger