neste
forrige
elementer

Bærekraftige omstillinger

Europa vil ikke nå sine 2030-mål uten hastetiltak de ti neste årene. Det må gjøres noe med den alarmerende raske nedgangen i artsmangfold, økte konsekvenser av klimaendringer og overforbruket av naturressurser. Ifølge miljøstatusrapporten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag, står Europa overfor miljøutfordringer med overveldende omfang og hastverk, som savner sidestykke i historien. Økt bevissthet i befolkningen om behovet for omstilling til en bærekraftig framtid, teknologiske innovasjoner, økende lokale initiativer og opptrapping av EU-tiltak som den europeiske miljøavtalen, «European Green Deal», gir imidlertid grunn til håp, ifølge rapporten.

Bla katalog

arkivert under: sustainability transitions
Dokumenter handlinger