Bærekraftige omstillinger

Endre språk

I flaggskipsrapporten SOER 2015 som kommer ut hvert femte år, konkluderer EEA med at det fortsatt er grunn til bekymring for Europas miljø, til tross for framskrittene de siste tiårene,. Miljøutfordringene er både globale og systemiske, og skal vi klare å nå EUs langsiktige mål om bærekraftig utvikling, må vi gjøre grunnleggende endringer i kjernesystemene i samfunnet, særlig i systemene knyttet til mat, energi, mobilitet og bygg. Mer

Bla katalog

arkivert under:
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss