neste
forrige
elementer

Transport

Omkring 18 millioner personer lider av langvarige plager fra transportstøy i EU. EU-kommisjonens nullforurensingsaksjon har til hensikt å redusere med 30 % antallet personer som plages kronisk av transportstøy innen 2030, sammenlignet med 2017-nivåene. I henhold til en evaluering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble publisert i dag, er det lite sannsynlig at dette målet nås uten andre regulatoriske eller lovmessige endringer, hovedsakelig fordi det er så vanskelig å redusere antallet personer som er eksponert for støy fra veitrafikk.

Bla katalog