volgende
vorige
items

Water en het mariene milieu

Zeevervoer speelt een essentiële rol in de wereldwijde en Europese handel en economie en zal deze ook in de toekomst blijven spelen. In de afgelopen jaren heeft de zeevervoersector belangrijke stappen gezet om de milieueffecten van de sector te beperken. Voorafgaand aan de verwachte toename van het mondiale zeevervoer wordt in een nieuw rapport voor het eerst aangetoond wat de totale effecten van de zeevervoersector in de EU op het milieu zijn en wordt gewezen op uitdagingen voor het bereiken van duurzaamheid.

Volgens het vandaag gepubliceerde jaarlijkse zwemwaterverslag voldeed in 2020 bijna 83 % van de Europese zwemwaterlocaties aan de strengste waterkwaliteitsnorm (uitstekend) van de EU. De recentste beoordeling, die door het Europees Milieuagentschap (EEA) in samenwerking met de Europese Commissie is opgesteld, is gebaseerd op de monitoring van 22 276 zwemwaterlocaties in heel Europa in 2020. Deze monitoring omvat zwemwaterlocaties in alle EU-lidstaten plus Albanië en Zwitserland en is over heel 2020 uitgevoerd.

Bladeren door catalogus

Documentacties