Biodiversiteit - Ecosystemen

Taal wijzigen:

Onder biodiversiteit verstaan we de variatie aan ecosystemen (natuurlijk kapitaal), soorten en genen in de wereld of in een bepaalde habitat. Biodiversiteit is van essentieel belang voor het welzijn van de mens omdat zij diensten levert die onze economieën en samenlevingen in stand houden. Biodiversiteit is ook cruciaal voor ecosysteemdiensten (de diensten die de natuur levert), waaronder bestuiving, klimaatbeheersing, bescherming tegen overstromingen, bodemvruchtbaarheid en de productie van voedsel, brandstof, vezels en geneesmiddelen. Meer

Bladeren door catalogus

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons