volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Valt milieuwetgeving onder de bevoegdheid van EEA?

HelpCenter FAQ

EEA produceert kennis over de staat van en ontwikkelingen in het milieu in Europa. Deze kennis draagt bij tot een beter milieu en tot de ontwikkeling van duurzaamheid in Europa. Europese milieuwetgeving valt echter buiten de bevoegdheid van EEA. Vaststelling en handhaving van milieubeleid is geen taak van het EEA en het EEA is niet bevoegd om juridische of technische bijstand te verlenen bij klachten over milieuwetgeving. Tot slot heeft EEA geen bevoegdheid om onderzoek te verrichten.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Ondersteuning bij milieuklachten
Documentacties