volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Hoe kan ik op EU-niveau een klacht indienen?

HelpCenter FAQ

Krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet de Europese Commissie erop toezien dat de EU-wetgeving juist wordt toegepast. Eenieder kan bij de Europese Commissie een klacht tegen een EU-lidstaat indienen over elke maatregel die met het recht van de Unie strijdig wordt geacht. Een klacht moet echter betrekking hebben op een inbreuk door een lidstaat van het Unierecht om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. Raadpleeg de volgende webpagina’s voor nadere informatie: Hoe dien ik een klacht in bij de EU?; en Klachten, verzoekschriften en andere informatiebronnen inzake inbreuken.

 

Neem echter altijd eerst contact op met uw lokale, regionale en/of nationale autoriteiten.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Ondersteuning bij milieuklachten
Documentacties