It-teknoloġija ambjentali

Biddel il-lingwa
skadut
This page was archived on 01 Sep 2016 with reason: No more updates will be done

L-Ewropa hija pijunier dinji fit-teknoloġiji eko-effiċjenti. L-eko-industriji tal-UE, li jimpjegaw aktar minn żewġ miljun persuna, jammontaw għal terz tas-suq globali u qed jikbru b'madwar 5 % fis-sena. Madankollu, għad baqa' ostakli sostanzjali għall-isfruttar ta' dawn l-opportunitajiet, speċjalment sussidji ta' dannu ambjentali u n-nuqqas ta' inċentivi finanzjarji għall-eko-innovazzjoni. Il-mixja lejn era ta' ekonomija sostenibbli bla emissjoni mifruxa mal-kontinent kollu tiddependi fuq taħlita ta' azzjonijiet li jinvolvu s-setturi kollha tas-soċjetà: minn gvernijiet sa riċerkaturi, intrapriżi u ċittadini individwali. More

Key facts and messages

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100