Reġjuni speċifiċi

Biddel il-lingwa

Ċerti reġjuni Ewropej, bħall-Artiku, il-Mediterran, u l-Baltiku, jiffaċċjaw problemi li huma komuni madwar ir-reġjun iżda ħafna inqas magħrufa lil hinn mill-fruntieri tiegħu. L-istess, ċertu pajsaġġi, bħaż-żoni tal-muntanji u l-ibħra, jiffaċċjaw problemi komuni fl-Ewropa kollha. Għalhekk din it-taqsima tiġbor flimkien rapporti dwar kwistjonijiet ambjentali - problemi, inizjattivi, soluzzjonijiet u aktar - li jikkonċernaw reġjuni u tipi ambjentali speċifiċi. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina