Diversi kwistjonijiet oħra

Biddel il-lingwa
skadut
This page was archived on 13 Jul 2016 with reason: No more updates will be done

Ħafna problemi ambjentali ma jaqgħux b'mod preċiż taħt kategoriji speċifiċi - jew, tabilħaqq, jaqgħu taħt wisq minnhom. Din it-taqsima tkopri oqsma ferm wiesgħa bħall-impatt ambjentali ta' perikli ambjentali (għargħar, attività vulkanika eċċ.), inċidenti industrijali kbar, ir-rilaxx ta' organiżmi ġenetikament modifikati, u aktar. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100