Ir-riżorsi naturali

Biddel il-lingwa
skadut
This page was archived on 31 Aug 2016 with reason: No more updates will be done

Ir-riżorsi naturali tad-dinja huma vitali għall-għajxien u l-iżvilupp tal-popolazzjoni umana. Uħud minn dawn ir-riżorsi, bħall-minerali, l-ispeċi, u l-abitati, huma limitati - la darba dawn jiġu eżawriti jew meqruda, dawn jispiċċaw għal dejjem. Oħrajn, bħall-arja, l-ilma, u l-injam, jiġġeddu - għalkemm ġeneralment aħna nserrħu fuq is-sistemi naturali tad-Dinja sabiex jerġgħu jkabbruhomlna, iġedduhom u jippurifikawhom għalina. Għalkemm ħafna effetti tal-isfruttar żejjed jinħassu lokalment, l-interdipendenza dejjem akbar bejn in-nazzjonijiet u n-negozju internazzjonali tar-riżorsi naturali jagħmlu l-immaniġġjar tagħhom kwistjoni globali. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina