Il-konsum tad-djar

Biddel il-lingwa
skadut
This page was archived on 01 Sep 2016 with reason: No more updates will be done

Biex wieħed jifhem ix-xejriet ta’ konsum fid-djar, wieħed irid jifhem ukoll l-imġiba tal-bniedem. Ix-xejriet ta’ konsum fl-Ewropa huma ferm differenti minn dawk ta’ 50 sena ilu. Fatturi importanti li jinfluwenzaw il-konsum tagħna jinkludu d-dħul li qiegħed jiżdied, il-globalizzazzjoni tal-ekonomija, l-avvanzi teknoloġiċi (bħall-Internet u l-mobajls), tnaqqis fid-daqs tad-djar (household), popolazzjoni li qed tixjieħ, u d-drawwiet u l-kulturi. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100