Is-Sajd

Biddel il-lingwa
skadut
This page was archived on 31 Aug 2016 with reason: No more updates will be done

Hemm kapaċità żejda kritika fil-flotta tas-sajd Ewropea. Is-sajd żejjed jista' jkollu konsegwenzi serji għall-ambjent tal-baħar kollu. Ċerti tekniki ta' sajd bit-tkarkir, per eżempju, jikkawżaw ħsara lill-ħabitat ta' qiegħ il-baħar li huwa importanti ħafna. Fit-tarf l-ieħor tal-katina tal-ikel, l-għasafar tal-baħar, il-bumerini, il-balieni u l-mammiferi l-oħra tal-baħar ma jibqgħalhom xejn x'jieklu. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina