Attivitajiet tal-EEA

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 31 Jan 2019
2 min read
L-EEA hija ċ-ċentru tad-dejta dwar l-arja tal-Unjoni Ewropea. L-EEA tappoġġja l-implimentazzjoni ta' numru ta' Direttivi tal-UE abbinati mal-emissjonijiet fl-arja u l-kwalità tal-arja. L-EEA tikkontribwixxi wkoll għall-evalwazzjoni ta' politiki tal-UE dwar it-tniġġis tal-arja u għall-iżvilupp ta' strateġiji fit-tul sabiex titjieb il-kwalità tal-arja fl-Ewropa. Ix-xogħol tal-EEA jiffoka fuq id-dokumentazzjoni u l-valutazzjoni tal-emissjonijiet tal-arja u tax-xejriet fil-kwalità tal-arja u l-politiki u l-miżuri relatati fl-Ewropa.

Emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja

L-EEA tappoġġja lill-UE fl-iżvilupp ta' strateġiji fi-tul sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja billi tipprovdi valutazzjoni u informazzjoni lil min ifassal il-politika. L-attivitajiet u l-prodotti ewlenin tagħna jinkludu:

Il-kwalità tal-arja

Ix-xogħol tal-EEA dwar il-kwalità tal-arja appoġġja l-iżvilupp u l-implimentazzjoni futura tad- Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja fil-madwar u Arja aktar nadifa għall-Ewropa u leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-kwalità tal-arja.

L-attivitajiet u l-prodotti ewlenin jinkludu:

  • AirBase, li għandha dejta tal-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja u informazzjoni relatata min-netwerks tal-kwalità tal-arja tal-Ewropa u stazzjonijiet individwali li jkejlu t-tniġġis tal-arja tal-madwar;
  • valutazzjonijiet tal-ispazju dwar il-kwalità tal-arja fl-Ewropa (mapep) għas-sustanzi ewlenin li jniġġsu l-arja.

 

Il-grupp tal-EEA dwar l-arja u t-trasport imexxi x-xogħol tal-Aġenzija f'dan il-qasam. Il-grupp jaħdem mill-qrib maċ- Ċentru Topiku Ewropew dwar l-Arja u l-Bidla fil-Klima (ETC/ACC) u man- netwerk tal-pajjiżi tal-EEA (Eionet).

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina