li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

X’inhuma l-impatti tat-tibdil fil-klima fl-Ewropa?

HelpCenter FAQ

L-Ewropa qed tisħon b’rata aktar mgħaġġla mill-medja globali. It-tibdil fil-klima qed iseħħ issa u se jsir aktar serju fil-futur, anke jekk l-isforzi globali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra jkunu effettivi. Madankollu, l-impatti se jkunu ħafna inqas severi jekk l-isforzi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet jirnexxu fiż-żamma taż-żieda fit-temperatura globali ferm inqas minn 2°C (kif meħtieġ mill-Ftehim ta’ Pariġi). Kwalunkwe xenarju ta’ emissjonijiet li jaqbeż dan il-limitu jwassal għal ħafna aktar tibdil fil-klima u impatti assoċjati miegħu.

 

Temp estrem u l-perikli relatati mal-klima bħal mewġiet ta’ sħana, għargħar u nixfiet se jsiru aktar frekwenti u intensi f’ħafna reġjuni. Dan se jwassal għal impatti negattivi fuq l-ekosistemi, is-setturi ekonomiċi, u s-saħħa u l-benesseri tal-bniedem. Għalhekk, il-minimizzazzjoni tar-riskji mit-tibdil fil-klima globali tirrikjedi azzjonijiet immirati biex jadattaw għall-impatti tat-tibdil fil-klima, minbarra azzjonijiet biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. L-adattament irid ikun imfassal għaċ-ċirkostanzi speċifiċi f’reġjuni u bliet differenti tal-Ewropa.

 

Jekk jogħġbok ikkonsulta r-rapport tagħna dwar It-tibdil fil-klima, l-impatti u l-vulnerabbiltà fl-Ewropa 2016, l-indikaturi tal-impatti tat-tibdil fil-klima u l-mapep tal-istorja tat-tibdil fil-klima tagħna. 

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet